بایگانی برچسب ها: دورن مای اسطوره ای

از مخاطب راوی تا مخاطب روایت (با تأملی در روایت های داستانی شاهنامه)

عنوان: از مخاطب راوی تا مخاطب روایت (با تأملی در روایت های داستانی شاهنامه) نویسند‌گان: غلامعلی فلاح / فرزاد بالو سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار دانشگاه خوارزمی / استادیار دانشگاه مازندران تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۱ هجری شمسی  منبع: مجلۀ زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه خوارزمی) سال بیست و دوم، پائیز و زمستان ۱۳۹۳، شماره ۲۲ […]