بایگانی برچسب ها: دموی یعنی چه؟

شخصیت های شاهنامه – دموی

نام : دموی توضیحات شخصیت : از پهلوانان تورانی است