بایگانی برچسب ها: دموی که بود

شخصیت های شاهنامه – دموی

نام : دموی توضیحات شخصیت : از پهلوانان تورانی است