بایگانی برچسب ها: دمور در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – دمور

یکی نامور بود نامش دمور – که همتا نبودش به ترکان به زور نام : دمور دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : از خویشاوندان افراسیاب ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : دَمور پهلوانی است تورانی و از خویشان افراسیاب است او در کشتن سیاووش تلاش بسیار کرد. دمور در […]