بایگانی برچسب ها: دلالت ضمنی

بررسی دلالت های ضمنی گفت وگو در داستان رستم و اسفندیار از دیدگاه علم معانی

عنوان: بررسی دلالت های ضمنی گفت وگو در داستان رستم و اسفندیار از دیدگاه علم معانی نویسند‌ه: زهرا حیاتی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع:  کهن‌نامۀ ادب پارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، شمارۀ دوم، تابستان ۱۳۹۲، صفحۀ ۲۱-۴۵ چکیده […]