بایگانی برچسب ها: دشت طوس

طوس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : طوس نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی:

گاه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گاه نام فعلی مکان جغرافیایی :  رشته کوه مشرف بر دشت طوس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در نامۀ یزدگرد سوم خطاب به مرزبانان طوس از چند دژ نام رفته که در اختیار مرزبانان آن ولایت بوده و می توانسته محل نگهداری خزائن و […]