بایگانی برچسب ها: دشت آزادگان

دشت آزادگان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دشت آزادگان نام فعلی مکان جغرافیایی :  منظور ایران زمین است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب وقتی افراسیاب در کنار جیحون از برابر کیخسرو و سپاه ایران می گریزد بزرگان لشکر ایران به کیخسرو می گویند: شب تیره […]