بایگانی برچسب ها: دستگاری ها

نظری و گذری بر ناسازگاری های داستانی در شاهنامه فردوسی

عنوان:  نظری و گذری بر ناسازگاری های داستانی در شاهنامه فردوسی نویسند‌ه: حیدر قمری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: نامه فرهنگستان دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴ چکیده مقاله: بیش از هزار سال از تدوین شاهنامه می گذرد. این اثر سترگ، طی آن مدت، در […]