بایگانی برچسب ها: دریای چیچست

چیچست

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چیچست نام فعلی مکان جغرافیایی :  دریاچه ارومیه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: چیچست دریا (آب) که از آن عمدتاً در اواخر جنگ بزرگ چند بار به صورت دریای چیچست و آب چیچست نام برده شده همان دریاچه ارومیه کنونی است. که در استان […]