بایگانی برچسب ها: دریای چین

دریای چین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای چین نام فعلی مکان جغرافیایی :  بخش از اقیانوس آرام در جنوب شرقی کشور چین نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای چین در عرف امروز غرض بخشی از اقیانوس آرام در جنوب شرق کشور چین است که در نقشه ها هم به نام […]

چین دز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چین دز نام فعلی مکان جغرافیایی :  ناحیه در شمال غربی ایران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: چین دز دریای چین چین و ماچین… آمده است اما در شاهنامه غرض از چین عموماً بخش شمال غربی آن یعنی ولایات مجاور ترکستان حدود کاشغر و […]

چین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چین نام فعلی مکان جغرافیایی :   ترکستان شرقی سمت کاشغر و ختن نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: چین: کشوری در شرق و مرکز آسیا که پرجمعیت ترین و از نظر وسعت سویمن کشور جهان است. یکی از کهن ترین تمدن های تبشری است و […]