بایگانی برچسب ها: دریای هند

دریای هند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای هند نام فعلی مکان جغرافیایی :  رود گنگ یا سند در هندوستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای هند بنا بر عرف شاهنامه غرض از دریا در اینجا همان رود است و دریای هند هم باید یکی از رودهای بزرگ معروف هندوستان مثلاً […]