بایگانی برچسب ها: دریای قنوج

دریای قنوج

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای قنوج نام فعلی مکان جغرافیایی :  یکی از شاخه های رود گنگ که به خلیج بنگال می ریزد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای قنوج این عنوان دو بار در شاهنامه آمده و غرض از آن یکی از شاخه های رود گنگ  است […]