بایگانی برچسب ها: دریای سند

سند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سند نام فعلی مکان جغرافیایی :  بخشی از کشور پاکستان در جوار رودخانه سند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: سند این ولایت نامی که اینک قسمت عمده کشور پاکستان را در نیمۀ جنوبی آن تشکیل داده در گذشته های دور خود شبه کشوری مستقل […]

دریای سند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای سند نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای سند غرض رود سند در کشور کنونی پاکستان است که از شمال آن کشور کشمیر و پنجاب سرچشمه میگیرد و در جنوب به اقیانوس هند می ریزد یکی از ابیات […]