بایگانی برچسب ها: دریای خزر

دیلم و دیلمان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دیلم / دیلمان نام فعلی مکان جغرافیایی :  منطقه جنوب کوه های گیلان دیلمان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دیلم ها یکی از اقوام کهن شمال ایران در جوار گیل ها بوده که موطن ایشان را دیلمان میخوانده اند. در شاهنامه نیز دیلم […]

دریای گیلان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای گیلان نام فعلی مکان جغرافیایی :  دریای خزر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای گیلان در شاهنامه دریاچه یا دریای خزر و مازندران کنونی واقع در شمال ،ایران دو بار دریای گیلان خوانده می.شود. بار اول در داستان فریدون است که چون مرکز […]