بایگانی برچسب ها: دخترمهرک

جهرم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جهرم نام فعلی مکان جغرافیایی :   جهرم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: جَهرُم: از این شهر مشهور ولایت پارس، اولین بار در آغاز آمدن اسکندر به ایران و جنگ دومش با دارا بدین صورت یاد می شود:  جهاندار دارا به جهرم رسید      که […]