بایگانی برچسب ها: دانشومند یعنی چه؟

شخصیت های شاهنامه – دانشومند

شخصیت های شاهنامه – دانشومند = نام موبدی که تهمیته را برای رستم خواستگاری کرد