بایگانی برچسب ها: دانشومند به چه معنی است

شخصیت های شاهنامه – دانشومند

شخصیت های شاهنامه – دانشومند = نام موبدی که تهمیته را برای رستم خواستگاری کرد