بایگانی برچسب ها: داستان کرم هفتواد

دریای پارس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای پارس نام فعلی مکان جغرافیایی :  خلیج فارس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای پارس غرض از این نام که یک بار در شاهنامه ،آمده دریای جنوب ولایت پارس است که همان خلیج فارس کنونی است. در داستان اشکانیان و آغاز خروج اردشیر […]