بایگانی برچسب ها: داراب گرد

داراب گرد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : داراب گرد نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر داراب در استان فارس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: داراب گرد به دعوی شاهنامه این شهر را داراب فرزند و جانشین همای در فارس ساخت بدین گونه که روزی ز پستی برآمد به کوهی رسید              […]