بایگانی برچسب ها: خلیج فارس

عمان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : عمان نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشور عمان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در شاهنامه یک بار از عمان در پادشاهی هرمزد نوشین روان نام برده شده که ظاهراً غرض پهنۀ کشور کنونی عمان در جنوب خلیج فارس بوده است: ز سیراف وستای یزدان […]

دریای پارس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای پارس نام فعلی مکان جغرافیایی :  خلیج فارس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای پارس غرض از این نام که یک بار در شاهنامه ،آمده دریای جنوب ولایت پارس است که همان خلیج فارس کنونی است. در داستان اشکانیان و آغاز خروج اردشیر […]