بایگانی برچسب ها: خلیج بنگال

دریای چین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای چین نام فعلی مکان جغرافیایی :  بخش از اقیانوس آرام در جنوب شرقی کشور چین نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای چین در عرف امروز غرض بخشی از اقیانوس آرام در جنوب شرق کشور چین است که در نقشه ها هم به نام […]