بایگانی برچسب ها: خرم آباد

خرم آباد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خرم آباد نام فعلی مکان جغرافیایی : خرم آباد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خرم آباد شهری بود که شاپور ذوالاکتاف در ولایت خوزیان برای اسیران رومی و نیز کسانی که دستشان قطع شده بود ساخت. وی در آغاز هر سال نو به ایشان […]