بایگانی برچسب ها: خرده ولایت های کرمان

نیمروز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نیمروز نام فعلی مکان جغرافیایی :  سیستان افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: یعنی جایی از کشور یا دیاری که نه جزء مشرق است و نه مغرب و خورشید هنگام ظهر درست بالای آن قرار میگیرد به طوری که سایه از هر زمان دیگر […]