بایگانی برچسب ها: خراسان

مرو

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مَرو نام فعلی مکان جغرافیایی :  کنار شهر بایرامعلی ترکمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: با این که مرو یکی از چهار شهر مهم خراسان و دارای قدمتی چند هزار ساله بوده نام آن تا قبل از دوره تاریخی ساسانیان تنها دو بار در […]

خوراسان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خوراسان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خوراسان در بیت زیر که به ضبط یکی از نسخه های خطی مشهور به نسخه کراچی مورخ ۵۷۵۲ مربوط می شود به جای خراسان خوراسان آمده است: خوراسان بدو داد با لشکری        […]

خراسان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خراسان نام فعلی مکان جغرافیایی : ناحیه ای گسترده در شرق ایران و غرب افغانستان تا رود جیحون نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  خوراسان شرح مکان جغرافیایی: نامی است که ساسانیان به سرزمین قوم پارت یعنی پرتوه یا پرتوه (پارثاوا) پس از برانداختن اشکانیان داده اند بنابراین […]

ال

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آل نام فعلی مکان جغرافیایی :  روستای آل در پنجاه کیلومتری شمال غرب مشهد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آل نام دژی در ولایت طوس بوده است که خرابه های آن هم اینک در جوار روستای نوساز آل در فاصله تقریباً پنجاه کیلومتری شمال […]

خاور

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خاور نام فعلی مکان جغرافیایی :  در اصل به معنای مغرب است اما امروزه به شرق اطلاق می شود نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خاور: به معنای مغرب در پهلوی خوربران در برابر خراسان یا خورآیان به معنی مشرق است. خوربران یعنی جایی که […]