بایگانی برچسب ها: خاندان رستم

شاهنامه اسدی طوسی

عنوان : شاهنامه اسدی طوسی نام صاحب اثر:  ابومنصور علی بن احمد اسدی طوسی تاریخ نگارش:  ۴۵۸ هجری قمری محل نگارش:  شهر طوس توضیحات اثر و صاحب اثر: شاهنامه اسدی طوسی : این شاهنامه بنام گرشاسپ نامه میباشد و در قرن پنجم ه . ق  (۴۵۸ هجری قمری ) سروده شده است. اسدی طوسی این […]

غزنین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : غزنین نام فعلی مکان جغرافیایی :   حوالی شهر غزنی در افغانستان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: غزنین: این شهر مرکز ولایت زاولستان بوده که به خاندان رستم، از سام و زال تا فرامرز پسر رستم، تعلق داشته است. بدین سبب، نام زاولستان بیشتر […]

سیستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سیستان نام فعلی مکان جغرافیایی :   منطقه سیستان و بلوچستان ایران و پاکستان و استان نیمروز افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  نیمروز، سکستان شرح مکان جغرافیایی: نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سیستان نام فعلی مکان جغرافیایی :   حوضه آبریز رود هیرمند، از محل اتصال رود […]