بایگانی برچسب ها: حیی بن قتیبه که بود

شخصیت های شاهنامه – حیی بن قتیبه

نام : حی بن قتیبه توضیحات شخصیت : حُییّ بن قتیبه به گزارش نظامی عروضی عامل توس و به‌گمان بهتر، عامل خراج توس در روزگار فردوسی بوده‌است. او به فردوسی مال و متاع بخشیده و او را از پرداخت خراج زمین معاف داشته‌است. فردوسی او را به‌گرمی می‌ستاید و او را «آزاده» می‌نامد.