بایگانی برچسب ها: حکومت متمرکز

دوره گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ

عنوان: دوره گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ نویسنده: سید مسعود عدنانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: مربی گروه عمومی موسسۀ عالی علامه محدث نوری تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۷ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شماۀ صدو شصت و هفت، زمستان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: داستانهای پراکنده به دلیل طرز چیده شدنشان […]