بایگانی برچسب ها: حمله ایراک به ایران

ارمینیه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اَرمینیه نام فعلی مکان جغرافیایی :  ارمنستان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: اَرمینیه: غرض سکونتگاه ارمنیان است، که همان سرزمین ارمنستان کهن که از سرچشمه های رود فرات در مرکز ترکیه کنونی تا حدود دریاچۀ ارومیه را در بر میگرفت و مهمترین گذرگاه […]