بایگانی برچسب ها: حلب

حلب

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حلب نام فعلی مکان جغرافیایی : شهر حلب در کشور سوریه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: حلب همان شهر نامی کشور کنونی سوریه است که در شاهنامه از شهرهای روم خوانده شده و نامش اولین بار در داستان لهراسپ و بعد هم در پادشاهی […]

حصار سقیلا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حصار سقیلا نام فعلی مکان جغرافیایی : سلفیکه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: حصار سقیلا دژی در حوالی و اطراف حلب در کشور سوریه کنونی شام پیشین بوده است در پادشاهی انوشیروان آمده است که چون او قصد حمله به روم را کرد قیصر […]