بایگانی برچسب ها: جهان دیگر

سگِ کیخسرو (نکته ای اساطیری در یکی از گزارشهای شفاهی- مردمیِ داستانِ غیبتِ کیخسرو)

عنوان : سگِ کیخسرو (نکته ای اساطیری در یکی از گزارشهای شفاهی- مردمیِ داستانِ غیبتِ کیخسرو) نویسنده/نویسند‌گان : سجاد آیدنلو سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده / نویسندگان : دانشیار زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور تاریخ نگارش : تابستان ۱۳۹۶ هجری شمسی منبع : دو ماهنامۀ فرهنگ و ادبیات خامه، سال ۵، شماره۱۵، مرداد […]