بایگانی برچسب ها: جنگ پشن و لاوان

کوه هماون

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کوه هماون نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: سپاه ایران با سپهسالاری طوس پس از شکست از تورانیان در جنگهای گروگرد و پشن و لاون در کنار کاسه رود و رود شهد مجبور به عقب نشینی تا کوه هماون […]