بایگانی برچسب ها: جنگ نرم

عملیات روانی(= جنگ نرم) در شاهنامه فردوسی با تأکید بر داستان رستم و اسفندیار

عنوان: عملیات روانی(= جنگ نرم) در شاهنامه فردوسی با تأکید بر داستان رستم و اسفندیار نویسند‌گان: علی محمد پشت دار / فاطمه شکردست سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ تخصصی مطالعات […]

آن روی سکه جنگ در شاهنامه (بررسی مولفه های جنگ نرم در شاه جنگ روانی رستم)

عنوان: آن روی سکه جنگ در شاهنامه (بررسی مولفه های جنگ نرم در شاه جنگ روانی رستم) نویسندگان: دکتر محمد مهدی‌پور / دکتر احمد فرشبافیان / دکتر محمدرضا عابدی / حسین حسن زاده سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد دانشگاه تبریز / استادیار دانشگاه تبریز / استادیار دانشگاه تبریز / دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز تاریخ […]