بایگانی برچسب ها: جنگ دوازده رخ

ویسه گرد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ویسه گرد / ویشجرد / ویشگرد نام فعلی مکان جغرافیایی :  فیض آباد در کشور تاجیکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ویشجرد –  ویشگرد شرح مکان جغرافیایی: این شهر که نامش را ظاهراً از نام ویسه پدر پیران گرفته به دو صورت ویسه گرد و ویشگرد در […]

شهر ختلان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شهر ختلان نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشور تاجیکستان کولاب کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: شهر ختلان در یکی از ابیات جنگ یازده ،رخ که سخن از تعیین نقاط مرزی ایران و توران در سواحل جیحون بوده، آمده است: فروتر دگر دشت آموی […]