بایگانی برچسب ها: جندل

یمن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : یمن نام فعلی مکان جغرافیایی :  یمن نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  یمن شرح مکان جغرافیایی: با این که یمن سرزمینی نسبتاً کوچک در شبه جزیره عربی بوده نام آن به فراوانی در شاهنامه آمده است برخلاف موطن اعراب که عموماً با عنوان «دشت» از آن یاد […]

جندل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جندل نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: جندل یک بار در پادشاهی بهرام گور از این محل نام برده شده است آنجا که گوید رای قنوج هنگام ملاقات با بهرام شاه جندل را همراه با شش شاه دیگر هند […]

شخصیت های شاهنامه – جندل

کجا نام او جندل پرهنر – بخ هر کار دلسوز بر شاه بر نام : جندل دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار فردیدونیان ویژگی‌های جندل : امین فریدون شاه سخن ور و تیز هوش منصب : سفیر و فرستاده فریدون به یمن ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت […]