بایگانی برچسب ها: جمشید به چه معنی است

شخصیت های شاهنامه – جمشید

که جمشید با فر و انگشتری – به فرمان او دیو و مرغ و پری نام : جمشید نام های دیگر جمشید : جم، یمه،یم معنای نام جمشید : واژهٔ جمشید از دو بخش ساخته شده‌است: «جم» و «شید»؛ «جم» در اوستایی برابر با همزاد و «شید» به معنای نور است. پس جمشید به معنای […]