بایگانی برچسب ها: جرد

جرد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جرد نام فعلی مکان جغرافیایی :  ندارد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: جرد بنا بر ضبط خالقی جایی کنار دریای پارس در حدود فم الاسد و شاید هم دهانۀ اروندرود بوده است