بایگانی برچسب ها: جایگاه نسا در شاهنامه

نسا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ننسا نام فعلی مکان جغرافیایی :   یکی در نزدیکی شهر عشق آباد ترکمنستان دیگر در نزدیکی مرودشت فارس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: نسا: در شاهنامه از دو نسا نام برده شده است؛ نسای خراسان ونسای فارس. از نسای خراسان، که ولایت و نیز […]