بایگانی برچسب ها: جایگاه انسان

نقد تطبیقی جایگاه انسان در شاهنامه و مهاباراتا

عنوان: نقد تطبیقی جایگاه انسان در شاهنامه و مهاباراتا نویسنده: دکتر نسرین مظفری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: کتاب ماه ادبیات، شمارۀ چهل و یک، شهریور ۱۳۸۹ چکیده مقاله: مقاله تطبیقی است که در آن شاهنامۀ فردوسی را با حماسۀ […]