بایگانی برچسب ها: جادو

ساختار منسجم آغاز حکومت در شاهنامه فردوسی

عنوان: ساختار منسجم آغاز حکومت در شاهنامه فردوسی نویسنده: فاطمه امامی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده : استادیار گروه زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن تاریخ نگارش : زمستان ۱۳۹۶ هجری شمسی منبع : پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال سیزدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان ۹۶، صفحه ۱۱۵-۱۳۸ چکیده مقاله : شاهنامه در […]

بررسی آیین شمنی و سایر جادوها در داستان «رستم و اسفندیار»

عنوان : بررسی آیین شمنی و سایر جادوها در داستان «رستم و اسفندیار» نویسند‌گان : مریم امینی پور /  دکتر احمد ابومحبوب سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان : دانشجوی دکتری زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب/ استادیار زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تاریخ نگارش : تابستان […]