بایگانی برچسب ها: جادوستان

هند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هند نام فعلی مکان جغرافیایی :  هند بعلاوه پاکستان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  هندوستان ، جادوستان شرح مکان جغرافیایی: هند هندوستان مردم هندوستان از همسایگان نرم خو و کم دردسر برای ایران از عهد باستان تاکنون بوده اند. بدین سبب در شاهنامه نام این کشور […]

جادوستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جادوستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  عموما سرزمین هندوستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: جادوستان در شاهنامه عموماً ،هند خصوصاً نواحی افسانه ای و موحش ،آن جادوستان خوانده شده اما در داستان ضحاک قلمرو تحت حکومت او هم یک بار از قول مادر فریدون […]