بایگانی برچسب ها: توصیف شناسی

توصیف در داستان رستم و سهراب

عنوان: توصیف در داستان رستم و سهراب نویسندگان: قدسیه رضوانیان / احمد احمدی شیخلر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان : دانشیار گروه زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران / دانشجوی دکتری زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران تاریخ نگارش : بهار ۱۳۹۶ هجری شمسی منبع : فصلنامۀ علمی- پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی» شماره […]