بایگانی برچسب ها: توتم

جایگاه درفش کاویانی در شاهنامه فردوسی

عنوان:  جایگاه درفش کاویانی در شاهنامه فردوسی نویسنده: محمود رضایی دشت‌ارژنه سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی  منبع: فصلنامۀ متن پژوهی ادبی، شمارۀ ۵۵، بهار ۱۳۹۲ چکیده مقاله: درفش کاویانی همواره در کشاکش جنگهای ایران و انیران، جایگاه بسیار حیاتی و والایی داشت. اهمیّت […]