بایگانی برچسب ها: تلفظ نام گرشاسپ

شخصیت های شاهنامه – گرشاسپ

پسر بود زو را یکی خویش کام – پدر کرده بودیش گرشاسپ نام نام : گرشاسپ نام گرشاسپ به اوستایی : نام گرشاسپ از اوستایی کِرِساسپَ گرفته شده و به معنی «دارندهٔ اسب لاغر» است. محل تولد گرشاسپ : آمل دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری […]