بایگانی برچسب ها: تلفظ نام کهرم

شخصیت های شاهنامه – کهرم (گشتاسپ)

برادر بد او را دو آهرمنان – یکی کهرم و دیگری اندمان نام : کهرم محل مرگ کهرم : رویین دژ بدست اسفندیار دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به افراسیاب ملیت : تورانی وابستگان : پدر بزرگ کهرم : افراسیاب برادران کهرم : ارجاسپ و اندمان توضیحات […]

شخصیت های شاهنامه – کهرم

سوی میسره کهرم تیغ‌زن – به قلب اندرون شاه با انجمن نام : کهرم نام های دیگر کهرم : گهرم هم می گویند معنای نام کهرم : معنی این کلمه (کُهرَم) ‘هرمزدیل’ می باشد، اصل آن در پهلوی ‘ گهرم’ است مرکب از گو (پهلوان) + هرمز (سرور دانا که نام خداست) که جمعاً یعنی هرمزدیل دوره […]