بایگانی برچسب ها: تلفظ نام پیروز یزدگرد

شخصیت های شاهنامه – پیروز یزدگرد

چو پیروز از آن روز تنگی برست – بر آرام بر تخت شاهی نشست نام : پیروز محل تولد پیروز : نامشخص محل مرگ پیروز : هرات دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری از سلسله ساسانیان لقب پیروز : شاهنشاه ایران و انیران ملیت : […]