بایگانی برچسب ها: تلفظ صحیح محمود

شخصیت های شاهنامه – محمود

جهاندار محمود شاه بزرگ – به آبشخور آرد همی میش و گرگ نام : محمود غزنوی محل تولد محمود غزنوی : غزنی افغانستان کنونی محل مرگ محمود غزنوی : غزنی افغانستان کنونی تبار : تبار پدری به خاندان سبکتگین لقب های محمود غزنوی : یمین الدوله و امین المیلا وابستگان : پدر محمود غزنوی : سبکتگین همسر […]