بایگانی برچسب ها: تلفظ صحیح شنگل شاه هند

شخصیت های شاهنامه – شنگل شاه هند

مگر نامور شنگل از هندوان – که از داد پیچیده دارد روان نام : شنگل دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان لقب های شنگل : شاه هند ملیت : هندی وابستگان : فرزندان شنگل: سپینود و دو دختر دیگر توضیحات شخصیت : از شنگل شاه هندوستان خبر به بهرام گور می […]