بایگانی برچسب ها: تلفظ صحیح سزان

شخصیت های شاهنامه – سزان

نام : سزان توضیحات شخصیت : سزان یکی از سرداران تورانی است