بایگانی برچسب ها: تلفظ صحیح دانشومند

شخصیت های شاهنامه – دانشومند

شخصیت های شاهنامه – دانشومند = نام موبدی که تهمیته را برای رستم خواستگاری کرد