بایگانی برچسب ها: تلفظ صحیح خراد

شخصیت های شاهنامه – خراد

چو بشنید زو شاه سوگند خورد – به خراد برزین و خورشید زرد نام : خراد برزین توضیحات شخصیت : در شاهنامه‌، از دبیران‌ و بزرگان‌ کی‌نژاد، مشاور هرمز ساسانی‌ و سپس‌ سردار خسروپرویز در جنگ‌ با بهرام‌ چوبین‌. خُرّاد از سوی‌ هرمز برای‌ آگاهی‌ از چندوچون‌ سپاه‌ ساوه‌ شاه‌ با ارمغان‌ و نامه‌ای‌ نیرنگ‌آمیز نزد او رفت‌ و […]